Skip to main contentTjenester

Samlivsterapi
God livskvalitet handler om godt samspill i de relasjonene som er viktige for oss; forholdet til foreldre eller barn, partner, nære venner eller kollegaer, og ikke minst handler det om hvordan du har det med deg selv. Noen ganger knirker det i samspillet – det er et signal om at vi må stoppe litt opp, snakke sammen, finne ut hvilke behov som ikke er dekket eller verdier som er truet. For noen har relasjonen vært krevende i generasjoner. Heldigvis er det mye vi kan endre når vi forstår sammenhengen mellom den følelsen vi kjenner her og nå og det som ligger under og er årsak til problemene.

Individuelle samtaler
En sexolog er opptatt av fysisk og psykisk helse, relasjoner og kommunikasjon som viktige faktorer for at sexlivet skal fungere til glede og nytte. I tillegg er det mange andre faktorer som kan kan påvirke seksuell helse og opplevelsen av godt seksualliv; dysfunksjon og smertetilstander, sykdom/medisinbruk, identitet, tenningsmønster, forvaltning av seksualitet osv. Det meste er det mulig å gjøre noe med. Er tilstanden varig kan vi jobbe med tilpasning, hjelpemidler osv. Målet er alltid å oppnå så god livskvalitet som mulig.

Har du vært et pårørende barn? Dårlige oppveksterfaringer setter seg ofte som fysiske eller psykiske plager og kan påvirke dagliglivet i stor grad. Ved å bli bevisst hva erfaringene betyr for hvordan vi har det her og nå, har vi forutsetninger for å gjøre endringer for bedre helse og livskvalitet.

Priser og vilkår:
Individuell samtale og par-/familiesamtale kr. 1250,-
Individuell-/par-/familiesamtale etter kl. 17 kr. 1500,-
Telefon-/videosamtale kr. 1250,-

Ved førstegangssamtale setter vi av 2 timer. Angitt pris for tjenestene gjelder pr. klokketime. Frist for avbestilling: 24 t. før timeavtale. Ikke møtt faktureres tilsvarende bestilt time. Vi benytter Vipps.

Kurs

Når fortiden innhenter oss
Kurs for par der den ene eller begge har vokst opp med foreldre/foresatte som strevde med livsutfordringer som rus, psykiske lidelser, vold eller lignende. Konsekvensene av en slik barndom kommer ofte til syne når man blir voksen og skal inngå i varig og nær relasjon i et parforhold, når man selv får barn og familie eller i andre sosiale relasjoner. Utfordringene kan bl.a. oppleves som kommunikasjonsproblemer, usikkerhet i å finne seg en trygg plass i relasjonen og utfordringer med intimitet og sex. Når vi utforsker hva som ligger bak samspillsutfordringene, og jobber med å etablere nye samspillsmønster får par en ny og bedre plattform å bygge forholdet på. Vi vet at endring er en tidkrevende prosess, og at den betydningsfulle endringsjobben gjør dere mellom samlingene.

Kurset går over 4 dager fordelt på to helger. Modulene er lagt med ca. 4 ukers mellomrom, med minimum 1 individuell parsamtale i mellomperioden. Kurset kan også tilbys for ett enkelt par. Kursledere er Arne Kallekleiv og Lise Aarøe. Kurset holdes i våre lokaler på Karljohansvern i Horten, digitalt eller etter avtale et annet sted.
Ta kontakt for mer informasjon.

Kurs, foredrag og undervisning
På forespørsel setter vi gjerne sammen et program som passer til din gruppe eller ditt arrangement.

lise@samlivsnett.no | +47 930 07 807