Tjenester

Samliv handler i vid betydning om alle relasjoner som er viktige, enten det er til dine foreldre eller barn, partner, nære venner eller kollegaer – og ikke minst handler det om relasjonen til deg selv.

Noen ganger knirker det i samspillet – det er et signal om at vi må stoppe litt opp, snakke sammen, finne ut hvilke behov som ikke er dekket eller verdier som er truet. For noen har relasjonen vært krevende i generasjoner. Heldigvis er det mye vi kan endre når vi forstår sammenhengen mellom den følelsen vi kjenner her og nå og det som ligger under og er årsak til problemene.

En sexolog er opptatt av fysisk og psykisk helse, relasjoner og kommunikasjon som viktige faktorer for at sexlivet skal fungere til glede og nytte. I tillegg er det mange andre faktorer som kan spille inn; dysfunksjon og smertetilstander, sykdom/medisinbruk, identitet, tenningsmønster, forvaltning av seksualitet osv. Jeg er utdannet sexolog fra Universitetet i Agder, og er samlivsterapeut med utdanning fra bl.a. NTNU og Høgskolen i Bergen.

Priser og vilkår:
Individuell samtale og par-/familiesamtale kr. 1250,-
Individuell-/par-/familiesamtale etter kl. 17 kr. 1500,-
Telefon-/videosamtale kr. 1250,-

Ved førstegangssamtale setter vi av 2 timer. Angitt pris for tjenestene gjelder pr. klokketime. Frist for avbestilling: 24 t. før timeavtale. Ikke møtt faktureres tilsvarende bestilt time. Vi benytter Vipps.

Kurs

Det er ikke deg det er noe galt med!
Kurs for par der den ene eller begge har vokst opp med foreldre/foresatte som strevde med livsutfordringer som rus, psykiske lidelser, vold osv.
Konsekvensene av en slik barndom kommer ofte til syne når man blir voksen og skal inngå i varig og nær relasjon i et parforhold, når man selv får barn og familie eller i andre sosiale relasjoner. Utfordringene kan bl.a. oppleves som kommunikasjonsproblemer, usikkerhet i å finne seg en trygg plass i relasjonen og utfordringer med intimitet og sex.
Kurset bygger på Megisamspill-modellen, som hjelper oss til å forstå hvordan mønstrene oppsto og hvilken funksjon de hadde. Modellen hjelper oss også til å se hvordan samspillet i parforholdet og familien påvirkes i dag. Ved å utforske hva som ligger bak samspillsutfordringene, og å jobbe med å etablere nye samspillsmønster erfarer vi at par får en ny og bedre plattform å bygge forholdet på.
Vi vet at endring er en tidkrevende prosess, og at den betydningsfulle endringsjobben gjør dere mellom samlingene. Kurshelgene er derfor lagt med ca. 4 ukers mellomrom, med minimum 1 individuell parsamtale mellom kursmodulene.
Kurset kan tilbys for ett enkelt par.
Kursledere er Arne Kallekleiv og Lise Aarøe

Tid og sted:
Kurset går over 4 dager fordelt på to helger. Ta kontakt for mer informasjon.
Kurset holdes i våre lokaler, på Karljohansvern i Horten, eller digitalt.

lise@samlivsnett.no | +4793007807

Besøksadresse


Nedre vei 4A
3183 Horten
Org.nr.: 983 482 775

Postadresse


Postboks 1005
3194 Horten

Følg oss