Om Samlivsnett

Det er mye god helse i gode relasjoner!

Samliv handler i vid betydning om alle relasjoner som er viktige, enten det er relasjonen til dine foreldre eller barn, partner, nære venner eller kollegaer – og ikke minst handler det om relasjonen til deg selv.
Noen ganger knirker det i samspillet – det er et signal om at vi må stoppe litt opp, snakke sammen, finne ut hvilke behov som ikke er dekket eller verdier som er truet. For noen har relasjonen vært krevende i generasjoner. Heldigvis er det mye vi kan endre når vi forstår sammenhengen mellom den følelsen vi kjenner her og nå og det som ligger under og er årsak til problemene.

En sexolog er opptatt av fysisk og psykisk helse. Relasjoner og kommunikasjon er viktige faktorer for at sexlivet skal fungere til glede og nytte. I tillegg er det mange andre faktorer som kan spille inn; dysfunksjon og smertetilstander, sykdom/medisinbruk, identitet, tenningsmønster, usikkerhet i forvaltning av seksualitet osv.
Det meste er det mulig å gjøre noe med. Er tilstanden varig kan vi jobbe med tilpasning, hjelpemidler osv.
Målet er alltid å oppnå så god livskvalitet som mulig.

Lise er utdannet sexolog fra Universitetet i Agder, og er samlivsterapeut med utdanning fra bl.a. NTNU og Høgskolen i Bergen.
Hun har jobbet med enkeltpersoner, par og familier gjennom egen virksomhet siden 2005. Holder egne samlivskurs og kurs i regi av Bufetat, holder foredrag og undervisning på forespørsel.

Ta kontakt for informasjon om kurs, foredrag og undervisning. 
lise@samlivsnett.no | +4793007807

Besøksadresse


Nedre vei 4A
3183 Horten
Org.nr.: 983 482 775

Postadresse


Postboks 1005
3194 Horten

Følg oss